EN  |   TH        	

        	
			
		

พิธีประดับขีดความสามารถ 1 ขีด ศิษย์การบิน BAC รุ่น 43

รวมภาพบรรยากาศพิธีประดับขีดความสามารถ 1 ขีด ของศิษย์การบิน BAC รุ่น 43 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์การบินทุกท่านค่ะ

 

รวมภาพบรรยากาศพิธีประดับขีดความสามารถ 1 ขีด ของศิษย์การบิน BAC รุ่น 43

|
ติดต่อเรา

เลขที่ 88/117
ซอย วิภาวดีรังสิต 72
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย

โทร: 02-900-4644
อีเมล: cs@bacpilot.com