EN  |   TH        	

        	
			
		

ศิษย์เก่า BAC

สถิติการได้งาน Click!!


ส่วนหนึ่งของการฝึกนักบินมาอย่างยาวนานของสถาบัน BAC ได้สร้างความประทับใจและความสำเร็จที่มากกว่าคำพูดจากรุ่นสู่รุ่น นั่นก็คือ ความรู้สึกที่ทุกคนสัมผัสได้ถึงความเป็น “ครอบครัว” ซึ่ง BAC เปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่งที่ส่งมอบคุณภาพ ด้านความรู้ และประสบการณ์ จนก่อเกิดเป็นทักษะที่พร้อมจะต่อยอดในอนาคตต่อไป

BAC ‘s Alumni List

ติดต่อเรา

เลขที่ 88/117
ซอย วิภาวดีรังสิต 72
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย

โทร: 02-900-4644
อีเมล: cs@bacpilot.com