EN  |   TH    	

    	
			
		

เครื่องบิน

ปัจจุบัน BAC มีเครื่องบินสำหรับปฏิบัติภารกิจรวมทั้งสิ้น 37 ลำ โดยเครื่องบินที่ BAC เลือกใช้เป็นเครื่องบินที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และอยู่ภายใต้การดูแลของช่างอากาศยานตลอดเวลา ซึ่งเครื่องบินที่ BAC ใช้ปฏิบัติภารกิจมีดังนี้

 • Cessna 172 Analog Cockpit : 17 Aircraft


 • Cessna 172 Glass Cockpit: 16 Aircraft


 • Diamond DA 42: 4 Aircraft


เครื่องบินจำลอง

การฝึกบินด้วยเครื่องบินจำลองเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักที่ศิษย์การจะได้ทำการฝึกเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถขอศิษย์การบินให้ได้มาตรฐานสูงสุด

 • การทดสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (CBT TEST)

  ศิษย์การบินจะได้เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถ โดยจะทดสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประเมินผลคะแนนให้เป็นไปตามเกณฑ์

  • CBT


  • PCATD

 • Cessna 172 Simulator

  เครื่องบินจำลอง Cessna172 มีไว้สำหรับศิษย์การบินใช้ฝึกบินตามหลักสูตร เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับศิษย์การบินทุกคน


 • Diamond DA42 Simulator

  เครื่องบินจำลอง Diamond 42 มีไว้สำหรับศิษย์การบินใช้ฝึกบินตามหลักสูตร เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับศิษย์การบินทุกคน


 • FSTD TYPE VI A320

  เครื่องบินจำลองการบินโดยได้ต้นแบบมาจาก A320-214 ใช้เครื่องยนต์ประเภท CFM56-5B4 การแสดงภาพเสมือนภาพจริงจากภาพจำลองการบินรอบตัว 200 องศา สนามบินที่ออกแบบตามภูมิประเทศโลกจริงในโลก สนามบินกว่า 20,000+ แห่ง กับระบบการบังคับที่ออกแบบโดยเฉพาะกับเครื่องบินนั้นๆ ระบบและแผงควบคุมที่พัฒนาให้สามารถสัมผัสและควบคุมได้จริง

ติดต่อเรา

เลขที่ 88/117
ซอย วิภาวดีรังสิต 72
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย

โทร: 02-900-4644
อีเมล: cs@bacpilot.com