EN  |   TH        	

        	
			
		

โรงเรียนการบิน

ศูนย์ฝึกสนามบินนครนายก คลอง 15

ที่ตั้งเหมาะสำหรับการฝึกบิน ด้วยสนามบินที่อำนวยความสะดวกเพื่อการบินโดยเฉพาะ ด้วยสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยตลอดปี สนามฝึกบินแห่งใหม่สำหรับผู้รักการบินแบบ Airline Concept


ศูนย์ฝึกสนามบินนครราชสีมา

ศูนย์การฝึกบินอีกที่ของโรงเรียนการบินกรุงเทพ เป็นสนามบินที่อำนวยความสะดวกเรื่องของพื้นที่การฝึกได้เป็นอย่างดี และมีความปลอดโปร่งด้านวงจรการบิน ที่เหมาะสมสำหรับการฝึกในส่วนของการบิน
ปัจจุบัน BAC อยู่ระหว่างดำเนินการสร้าง “BAC Academy จ.นครราชสีมา” บนเนื้อที่ 15 ไร่ บริเวณปากทางเข้าท่าอากาศยานนครราชสีมา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ภายในประกอบไปด้วยห้องเรียน หอพัก 2 อาคาร รวม 200 ห้อง ห้องประชุม ศูนย์กีฬา และพื้นที่สันทนาการที่มีความทันสมัย

ติดต่อเรา

เลขที่ 88/117
ซอย วิภาวดีรังสิต 72
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย

โทร: 02-900-4644
อีเมล: cs@bacpilot.com