EN  |   TH        	

        	
			
		

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าบรรจุครูการบิน ประจำปี 2560

November 9th, 2017

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าบรรจุครูการบิน ประจำปี 2560

img-career

img-career

ติดต่อเรา

เลขที่ 88/117
ซอย วิภาวดีรังสิต 72
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย

โทร: 02-900-4644
อีเมล: cs@bacpilot.com