ข้อมูลเชิงสถิติ

โรงงานผลิตนักบิน

การเป็นนักบิน ไม่ได้หมายความถึงแค่การขับเครื่องบิน (Aeroplane) ได้เท่านั้น ยิ่งการเป็น “นักบินพาณิชย์” แล้วต้องมีองค์ประกอบอีกมากมายก่อนที่จะมีความพร้อมอย่างยิ่งยวดในการนั่งอยู่หลังคันบังคับเพื่อทำหน้าที่ควบคุมเที่ยวบิน มีผู้คนอีกมากมายหลายชีวิตบนเครื่องบินที่ต้องรับผิดชอบ ทั้งลูกเรือและผู้โดยสายตลอดจนความครัวของพวกเข้าที่เฝ้ารออยู่เบื้องหลังการเดินทางแต่ละครั้ง รวมไปถึงทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลอย่างตัวเครื่องบินที่กำลังทำการบินอยู่ ตลอดการชื่อถือของผู้คนที่มีต่อสายการบินต้นสังกัด เพียงเท่านี้ก็มากเกินกว่าจะประเมินเป็นมูลค่าใดๆได้

การฝึกใครสักคนให้ขับเครื่องบินได้อาจจะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับโรงเรียนการบิน แต่การฝึกให้คนคนหนึ่งเป็นนักบินพาณิชย์ที่พร้อมต่อการบินอย่างแท้จริง จำเป็นต้องมีเบ้าหลอมที่ชัดเจน เข้มข้น และจริงจัง ชัดเจนในส่วนของความรู้ เข้มข้นในส่วนของประสบการณ์การบิน และจริงจังในการดึงศักยภาพที่ดีที่สุดในตัวของนักบินแต่ละคนออกมา เบ้าหลอมนี้จึงต้องเป็นมากกว่าโรงเรียนการบิน เรากำลังพูดถึงเบ้าหลอม ที่เคี่ยวเข็ญให้ผู้หนึ่งเปลี่ยนแปลงจากศิษย์การบินธรรมดาไปเป็นนักบินที่มีจิตวิญญาณในการเป็นนักบินพาณิชย์อย่างแท้จริง เบ้าหลอมนี้คือโรงงานผลิตนักบินพาณิชย์ที่ชื่อว่า บีเอซี หรือ บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์

ตั้งแต่ปี 2547 BAC ได้ผลิตนักบินพาณิชย์ตรีออกจากโรงงานมากกว่า 937 คน และจำนวน 77% สามารถทำงานในสายการบินหลักของประเทศ และอีก 23% กระจายตัวอยู่ตาม บริษัทของรัฐบาล เอกชน และครูการบินของ BAC

จากกราฟสถิติศิษย์การบิน แสดงให้เห็นว่า จำนวน 39% สามารถเข้าทำงานในสายการบินไทยแอร์เอเซีย อีก 28% สามารถเข้าทำงานในสายการบินไทย และอีก 33% กระจายตัวอยู่ตามสายการบินเอกชนและหน่วยงานของรัฐบาล